İş Kazası Meydana Geldikten Sonra Neler Yapılmalı?

İş Kazası Meydana Geldikten Sonra Neler Yapılmalı?

İş Kazası Meydana Geldikten Sonra Neler Yapılmalı?

       İş kazası yaşanması durumunda kazaya uğrayan çalışan derhal gerekli sağlık yardımları yapılmalı veya işyerinde gerekli yardımların yapılması mümkün değilse kazalı derhal sağlık hizmetleri veren bir yere götürülmelidir. Kaza mahalli mümkün olduğu kadar olduğu gibi korunmalı ve kazaya şahit olanların ifadeleri alınmalıdır. İş kazası kolluk kuvvetlerine ve SGK’ya bildirilmelidir. İş kazaları İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan önceki uygulamada 2 gün içerisinde Çalışma Bölge Müdürlüklerine, 3 iş günü içerisinden SGK’ ya bildirilmesi gerekmekteydi. Eski uygulamanın yerine 6331 sayılı Kanunun 14’üncü maddesine göre sadece SGK’ya bildirim yapılması yeterli olmakta böylece mevzuatımızdaki mükerrer bildirimlerin önüne geçilmektedir. Özellik ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili istatistiki verilerin çok sağlıklı olmadığı göz önüne alınırsa kayıt sistemi üzerinde yapılan değişikliğin önemi daha rahat anlaşılabilir.

     6331 sayılı Kanununda mevzuatımıza getirilen yeniliklerden birisi de işyerinde meydana gelen iş kazalarının ve meslek hastalıkların işveren tarafından incelenesi ve kayıt altına alınmasıdır. İşveren iş kazası ve meslek hastalıklarının yanında yaralanma veya ölüme sebep olmamasına rağmen işyerini, malzemeyi veya ekipmanı zarara uğratan olayları ve ramak kala olarak nitelendirilen zarara uğratma potansiyeli olan olayları da rapor altına almakla mükelleftir.

      İş kazaları ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içerisinden Sosyal Güvenlik Kuruma bildirmeyen ve meydana gelen olayla ilgili gerekli inceleme, araştırma ve raporlamayı yapmayan işyerlerine aşağıdaki miktarlarda idari para cezası uygulanmaktadır.

Kaynak: www.recepguner.com

Son Paylaşılanlar

Kategoriler

Etiketler