İş Güvenliği

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVİ ve MESLEKİ ZORLUKLARI

İş Güvenliği Uzmanı tarafından işyerleri ve çalışanlarını olası iş kazalarından korumak amacıyla yapılan tüm çalışmalarını kanun ve yönetmeliklerle destekleyerek güvenli bir iş ortamı oluşturulmasıdır.

İş güvenliği uzmanlığını…öncelikle güvenli çalışma ortamı oluşturarak çalışanların hayatlarına devam etmelerini sağlayacak, sonrasında da işverenin çalışma hayatına devamlılığı için gerekli önlemleri almasına yardımcı olacak bir REHBERLİK olarak görüyorum.

Bu bağlamda görev ve sorumluluklarımızdan bahsetmek istiyorum.

İşyerinde yapılacak çalışmalar ve değişikliklerle ilgili olarak makine ve diğer teçhizatın durumu,konumu,bakımı,gerekli durumlarda seçimi ve yerleşimi yani kısaca işyerinin tasarımı konusunda öneriler yapılır.

Bu öneriler ışığında İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yani “Risk Analizi Raporu” hazırlanmaktadır. Bu analiz raporunda işyerinde alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri belirlenir. Diğer bir raporda patlama,yangın,sabotaj gibi durumları önleme yada etkilerini en aza indirgeme için “Acil Eylem Planı”dır. Acil durumlarda neler yapılmalı, hangi yol izlenmeli ve kimler böyle bir durumda görevli konumuna geçmeli önceden belirlenmelidir.

Tabi ki raporda belirlenen önlemlerin yerinde ve zamanında alınması için gerekli takibi yapmak İş güvenliği uzmanının görevlerinden biridir.

İş güvenliği uzmanının yani benim deyimimle İş Güvenliği Rehberinin işi gerçekten zordur artık,gereken tedbirleri tespit etmek bununla ilgili uyulması gereken kuralları işverene yazılı olarak bildirme işinin büyük bir kısmı Risk analiz raporunda yapılmış olsa da yapacağınız ve yaptıracağınız herşeyde gerekli yasaları işverene anlatmak ve onu çoğunlukla zor şartlarda yaptırmaya çalışmak zorundasınızdır. Eğer hiç ilerleme kaydedemezseniz rapor tutmak zorundasınızdır hiç istemeseniz de. Ama bu bizim mesleğimizin sorumluluğu gereği yapmak zorunda olduğumuz bir durumdur.

Bir diğer önemli görev ise çalışma ortamının konforu,mevzuat gereği yapılması gereken bakımlar,kontroller ve ölçümler de Periyodik Kontroller başlığı altında toplanır. Günümüzün en büyük enerji kaynaklarından biri olan Elektrik , maalesef ki günümüzün en büyük risklerinden birisidir de. Bu nedenle Elektrik iç tesisat uygunluğu sağlanmalı, topraklama ölçümü yapılarak raporlanmalı ve elektrikle çalışan tüm ekipmanların kontrolleri yaptırılmalıdır.Bu kontrol ve ölçümlerin takibi ve önerileri de İş Güvenliği Rehberlerinin görevlerindendir.

Bu çalışmaların hepsi çalışanlara veya işyerine zarar verme potansiyeli olan iş kazalarının önceden tespiti ve önlenmesi üzerinedir. İstemediğimiz bir kaza yani iş kazası ile karşılaşırsak ise gerekli önerilere uyulup uyulmadığını araştırmak, bu kazanın oluşumunda nelerin ihmal edildiğini bulmak ve bunları raporlamak da iş güvenliği uzmanının görevlerindendir.

İş güvenliği uzmanının görevleri tabi ki bu kadarla bitmez en asli görevlerinden bir diğeri de çalışanları İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygun sürelerde eğitmek ve başarılı olanları sertifikalandırmaktır. Bu eğitimler de uygulanacak eğitimleri belirlemek, kişiye veya göreve uygun eğitimi vermek iş güvenliği uzmanının en önemli görevlerinden birisidir.

İş güvenliği uzmanı her zaman planlıdır. Önündeki bir yılın faaliyetlerini göz önünde bulundurarak Yıllık Çalışma Planı, eğitim faaliyetlerini göz önünde bulundurarak Yıllık Eğitim Planı hazırlar. Bu planları işveren ile paylaşır ve uygulatır. Tabiki bu planlara uymak ve takibini yapmak da bizim görevimizdir. Ancak bu raporların hazırlanmasında mutlak suretle İşyeri Hekimiyle koordine olarak çalışılmalıdır.

İş güvenliği uzmanı bu planları raporlar ve dosyalarını firmasında veya bağlı bulunduğu OSGB`de bulundurmak zorundadır.

Meslek hayatımızda karşılaştığımız zorlukların sebebi birazda, yasanın zorunlu olması, cezaların büyük olmasından kaynaklı Firmalar bu hizmeti giderlerine yüklenen ekstra maliyet olarak görüyor. Biz uzmanların bazen ikna etmekte hatta çalışmakta zorlandığımız zamanlarda oluyor . firma sahipleri , İş kazalarını, meslek hastalıklarını önlemenin firmasına kazanç olarak döneceğini görmesiyle zorda olsa işbirliği içinde oluyorlar. Tabi bu yaklaşımları çoğunlukla genellememeliyiz .

Başka zorlandığımız alanda malzeme teçhizat kullanımı biz toplum olarak bana bir şey olmaz mantığında olmamızdan kaynaklı .

En Son Paylaşılanlar

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çalışanların Yükümlülükleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çalışanların Yükümlülükleri

İş sağlığı ve güvenliğinde her ne kadar yükümlülüklerin tamamına yakını işverenlik makamına verilmiş olsa da çalışanlara da bazı yükümlülükler getirilmiştir. İşveren yükümlülükleri idari para cezaları ile bağlanmışken çalışanlara yükümlülük ihlalleri ile ilgili bir idari para cezası veya ...

Devamı
Torba teklif komisyonda kabul edildi

Torba teklif komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, ekonomide düzenlemeler içeren kanun teklifine, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat ila 30 Nisan 2019 arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanmasına ilişkin madde eklendi.

Devamı
Çatı Onarımı Yapan İşçilerin Tehlikeli Mesaisi

Çatı Onarımı Yapan İşçilerin Tehlikeli Mesaisi

Yozgatta 10 katlı bir apartmanın çatısındaki kiremitleri onaran işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları dikkat çekti.

Devamı
En çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe

En çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe

İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Yönetim Kurulu üyesi Duygu Argunşah, bu yılın ilk 8 ayında 1338 işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiğini, en çok ölümlü iş kazasının inşaat sektöründe meydana geldiğini söyledi.

Devamı
Haziran ayında en az 164 işçi hayatını kaybetti ve 9'u çocuk

Haziran ayında en az 164 işçi hayatını kaybetti ve 9'u çocuk

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Haziran ayında 18 yaşından küçük 9 işçinin de aralarında bulunduğu en az 164 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Devamı
Metal'de iş kazaları azalıyor

Metal'de iş kazaları azalıyor

MESS’in 121 bin çalışanı kapsayan istatistik çalışmasına göre iş kazaları 1 yılda yüzde 11 düşüş gösterdi

Devamı