Hizmetlerimiz

İş Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanı tarafından işyerleri ve çalışanlarını olası iş kazalarından korumak amacıyla yapılan tüm çalışmalarını kanun ve yönetmeliklerle destekleyerek güvenli bir iş ortamı oluşturulmasıdır.

Devamı

İşyeri Hekimliği

İşyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılmasının İşyeri Hekimi tarafından sağlanmasıdır.

Devamı

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli tarafından çalışanların muayenelerinin yapılmasını ve işyerlerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinin sağlanmasıdır.

Devamı

Mobil Sağlık Hizmetleri

İşyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlarda yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri işyerinizde mobil sağlık aracımızla hizmet alma olanağı sağlıyoruz.

Devamı

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu İşyeri Hekimleri tarafından yapılan muayene sonrası EK-2 formunun doldurulması ile oluşturulan sağlık rapordur.

Devamı

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu İşyeri Hekimleri tarafından yapılan muayene sonrası EK-2 formunun doldurulması ile oluşturulan sağlık rapordur.

Devamı

Ortam Ölçümleri

İşyerlerinde çalışanların sağlıklarını koruma amacıyla toz, gürültü, titreşim gibi sağlığımızı tehdit eden faktörlerin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için yapılması gereken ölçümlerdir.

Devamı

Periyodik Kontroller

İşyerlerinde kullanılmakta olan tüm araç gereç ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek kazaların veya hastalıkların önüne geçebilmek için yapılan control ve testler.

Devamı

Hijyen Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Devamı

Patlamadan Korunma Dokümanı

İşyerlerinde yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımları çalışanlar ve işyeri güvenliği açısından önemli tehlike kaynağı oluşturmaktadır.

Devamı

Temel İSG Eğitimleri

Çalışma alanlarında sağlığı tehlikeye düşürebilecek şartlardan kaçınarak daha insani bir iş ortamı meydana getirmek amacıyla yapılan planlı çalışmalar iş güvenliği ve iş sağlığı uzmanları öncülüğünde gerçekleştirilir.

Devamı

İlkyardım Eğitimi Danışmanlık

İlk yardım, ciddi bir hastalık veya yaralanma geçiren herhangi bir kişiye, sağlık görevlileri gelene kadar durumun kötüleşmesini önlemek veya iyileşmesini sağlamak amacıyla yapılır.

Devamı

Yangın Tatbikatı ve Eğitim

Yangın tatbikatı ve eğitimi mevcut binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında kurum ve kuruluşlarda görev yapan tüm personelin muhtemel çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi sağlaması amacıyla verilen eğitimdir.

Devamı

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Ülkemizde en çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bu ölümlü iş kazalarının birçoğu da yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle yüksekte çalışanların bu konuda özel olarak eğitilmesi gerekmektedir.

Devamı

Sağlık Taraması

İşe yeni başlayacak işçiler için yapılması gereken birçok tetkikleri kurumumuzda yaptırabilirsiniz. Portör muayenesi , İşitme testi, Tam kan sayımı, Hepatit testleri, Akciğer grafisi, Karaciğer fonksiyon testleri, Böbrek fonksiyon testleri v.b.

Devamı

MYK Belgelendirme Danışmanlık

Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yetkilendirdiği Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan kişilere verilmektedir.

Devamı