Hizmetlerimiz

İş Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanı tarafından işyerleri ve çalışanlarını olası iş kazalarından korumak amacıyla yapılan tüm çalışmalarını kanun ve yönetmeliklerle destekleyerek güvenli bir iş ortamı oluşturulmasıdır.

Devamı

İşyeri Hekimliği

İşyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılmasının İşyeri Hekimi tarafından sağlanmasıdır.

Devamı

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli tarafından çalışanların muayenelerinin yapılmasını ve işyerlerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinin sağlanmasıdır.

Devamı

Mobil Sağlık Hizmetleri

İşyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlarda yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri işyerinizde mobil sağlık aracımızla hizmet alma olanağı sağlıyoruz.

Devamı

Ortam Ölçümleri

İşyerlerinde çalışanların sağlıklarını koruma amacıyla toz, gürültü, titreşim gibi sağlığımızı tehdit eden faktörlerin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için yapılması gereken ölçümlerdir.

Devamı

Periyodik Kontroller

İşyerlerinde kullanılmakta olan tüm araç gereç ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek kazaların veya hastalıkların önüne geçebilmek için yapılan control ve testler.

Devamı

Hijyen Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Devamı

Patlamadan Korunma Dokümanı

İşyerlerinde yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımları çalışanlar ve işyeri güvenliği açısından önemli tehlike kaynağı oluşturmaktadır.

Devamı

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. When an unknown printer took a galley of type and scrambled.

Devamı

İlkyardım Eğitimi Danışmanlık

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. When an unknown printer took a galley of type and scrambled.

Devamı

Yangın Tatbikatı ve Eğitim

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. When an unknown printer took a galley of type and scrambled.

Devamı

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. When an unknown printer took a galley of type and scrambled.

Devamı

Sağlık Taraması

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. When an unknown printer took a galley of type and scrambled.

Devamı

MYK Belgelendirme Danışmanlık

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. When an unknown printer took a galley of type and scrambled.

Devamı