Torba teklif komisyonda kabul edildi

Torba teklif komisyonda kabul edildi

Torba teklif komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, ekonomide düzenlemeler içeren kanun teklifine, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat ila 30 Nisan 2019 arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanmasına ilişkin madde eklendi. Kanun teklifine göre, engellilere evde bakım hizmeti desteği için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden az olması şartı kapsamında yapılan hesaplamaya bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek. Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı da sıfırlanacak. Tarımsal üretime devam etmeleri şartıyla; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 2018 sonu itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında ertelenmiş olan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunarak tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek. Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlarının, özel tüketim vergisi oranlarını indirmeye, yüzde 50'ye kadar artırmaya ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Habertürk

Son Paylaşılanlar

Kategoriler

Etiketler