OSGB İle Güvenli ve Sağlıklı Bir Gelecek

OSGB İle Güvenli ve Sağlıklı Bir Gelecek

OSGB İle Güvenli ve Sağlıklı Bir Gelecek

6331 Sayılı İş güvenliği yasası ülkemizde çalışanların güvenliğini ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamayı amaçlayarak hazırlanarak, toplumumuzun yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Gelişen dünyaya paralel olarak değişen ihtiyaç yapısı ve beklentileri karşılamak amacıyla her sektörde yaşanan büyüme ve daha fazla teknoloji ile teknik kullanımı, çalışanların sağlığını ve güvenliklerini de olumsuz yönde etkiliyor. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak kurulan birimler, 50 ve daha fazla çalışana sahip olan işletmeler için zorunlu bir hale getirilmiş durumda. İşletmenin büyüklüğü ve çalışan sayısının fazlalığıyla doğru orantılı olarak farklı sayıda personel içeren OSGB' ler ve mobil sağlık hizmetleri alanında ihtisas yapmış ve ayrıca işyeri konusunda eğitim almış olan doktor, sağlık görevlisi, hemşire, iş yeri güvenliği uzmanı ve sorumlu müdürden oluşuyor.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi mobil sağlık çalışmaları kapsamında işyeri hekimliği eğitimi almış olan doktor, işyeri hemşireliği eğitimi almış olan hemşire, diğer sağlık personeli eğitimi almış personel, ilk yardım eğitimi almış personel ve sorumlu müdür den oluşan mobil sağlık ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, iş yerlerinin çalışma güvenlik ve sağlık şartlarına uygunluk göstermesini düzenliyor ve denetliyor. Mobil sağlık hizmetleri dâhilinde bunların yanı sıra çalışanların sağlıklarını periyodik kontrollerden geçiriyor, gereksinim duyulduğunda ilk yardım ve acil müdahalelerde bulunuyor ve aynı zamanda Bakanlığa karşı sorumlu bir şekilde istatistik ve arşivleme yapıyor. İşyeri hemşireliği eğitimi almış olan hemşire, diğer sağlık personeli eğitimi almış personel, ilk yardım eğitimi almış personel ve müdürlerden oluşan mobil sağlık birimlerinde işyerlerinde daha güvenli bir çalışma alanının yaratılabilmesini sağlıyor.

İşyeri hekimliği eğitimi almış hekim, işyeri hemşireliği eğitimi almış olan hemşire, diğer sağlık personeli eğitimi almış personel ve ilk yardım eğitimi almış personeller ile mobil sağlık hizmetlerinin işyerlerinde olası kazalara karşı anında müdahalede bulunulması da sağlanabiliyor. Bu yasal gerekliliği yerine getirebilmek ve daha güvenli işyerleri oluşturabilmek için ekonomik bir çözümden yararlanmak isteyenler için İşyeri hekimliği eğitimi almış hekim, işyeri hemşireliği eğitimi almış olan hemşire, diğer sağlık personeli eğitimi almış personel ve ilk yardım eğitimi personellerden oluşan birimlerden hizmet alınabiliyor.

Özel eğitimin yanı sıra deneyim ve birikimin gerektiği alanlar olan sağlık ve güvenlik alanlarında eğitim almış uzmanlar tarafından verilmesi gereken bu hizmet, işletmeler için maliyetli yatırımlar olabiliyor. Bu nedenle zaten sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve aynı zamanda işyeri hekimliği eğitimi, işyeri hemşireliği eğitimi, ilk yardım eğitimi, diğer sağlık personeli eğitimi veren yetkili özel kuruluşlar, hazırladıkları çeşitli çözüm paketleri aracılığıyla daha profesyonel ve daha nitelikli OSGB hizmetini kiralama yoluyla işletmelere sunuyorlar. OSGB hizmeti sunulması için gereken altyapıya, deneyime ve yetkili personele sahip olan bu özel kurumlar, sundukları hizmeti mobil sağlık hizmetleri gibi çeşitli avantajlarla da destekliyorlar. İşyeri hekimliği eğitimi, işyeri hemşireliği eğitimi, ilk yardım eğitimi, diğer sağlık personeli eğitimi almış kişilerle baştan kurulacak Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ünitelerine karşı oldukça avantajlı ve ekonomik çözümler olarak işletmelerin ilgini çekiyor.

OSGB hizmeti vermesi istenen kurumların seçimleri sırasında, yetki belgeleri, sağlık sektöründeki konumları ve hizmet yelpazeleri, mobil sağlık gibi destek hizmetlerinin var olup olmadığı gibi ayrıntılara dikkat etmek, hizmetin sağlıklı bir şekilde alınabilmesini ve özellikle bakanlığa karşı işletmenin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirebilmeleri açılarından önemlidir. Sağlıklı ve iş güvenliğine sahip çalışanlar, yaşam kalitelerine yansıyan bu olumlu durumu daha verimli iş üretimi ve toplam sonuçta da genel sağlık standartları yüksek bir toplumun oluşmasına neden olur. Bu amaçla Ortak Sağlık Güvenlik Birimi sunduğu tüm mobil sağlık hizmetleri profesyonel olarak sunulması yasalar karşısında suçlu düşmemek için ama bundan da önce ahlaki olarak bir gerekliliktir. İşletmelerin OSGB ihtiyaçları ve mobil sağlık hizmetleri için profesyonel anlamda ve yetkili özel kurumlara başvurmaları, sadece yasalara karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için değil de, nitelikli ve amacına uygun profesyonellikte hizmet almaları için tavsiye edilmesi gereken bir durumdur.

Son Paylaşılanlar

Kategoriler

Etiketler