Önemli Duyurular

Onemli Duyuru 1

Risk Analizi ve Acil Eylem Planlarının süreleri (6 yıl) geçmiş olabilir!

Az tehlikeli işyerlerinizin Risk Analizi ve Acil Eylem Planlarının süreleri geçmiş olabilir!

Detaylı bilgi ve yardım almak için lütfen bizi arayın.

Onemli Duyuru 1

Önemli Duyuru!

ÖNEMLİ DUYURU!

 ÇSGB tarafından iş sağlığı ve güvenliği verilerini takip amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi geliştirilmiştir. Bakanlıkça tescil edilen Entegratör Firmalara sağlanan web servisleri aracılığı ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarınca verilen İSG eğitim verileri 1 Temmuz 2018 tarihi itibarı ile elektronik ortamda ÇSGB’ye gönderilmesi zorunlu hale gelmiştir.

 Herhangi bir OSGB’den hizmet almaksızın iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ya da diğer sağlık personellerinden bir ya da birkaçını kendi bünyesinde görevlendiren firmaların Bakanlıkça tescil edilmiş Entegratör firmalardan biriyle anlaşma yaparak ilgili yazılımı satın almaları ve İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimlerinin verileri sisteme girebilmeleri için e-imzalarının bulunması zorunludur.

Entegratör firma listesi için tıklayınız.