İSG Kurumsal Logo

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

Çalışanların işyerlerinde çalışma sırasındaki güvenliğini sağlama amacı güden tedbirler bütününe “İş Güvenliği” denir. 4857 Sayılı kanuna göre yasal dayanak şartlarının tümünü içinde barındırır.

 Bu önlemler bütünün temel amacı çalışanların sosyal, psikolojik aynı zamamda fiziksel bakımdan üst düzeyde tutarak çalışma şartlarını zararlı etkilerden korur aynı zamanda işçilerin uyum içinde çalışmasını sağlar. İş Sağlığı ve iş güvenliği; işçinin çalışma ortamındaki çevre şartlarını iyileştirme ve oluşabilecek sağlık sorunlarını ortadan kaldırma veya üst düzeyde tutması ile ilgilidir.

Çalışanların, süreli işçilerin, yüklenici çalışanların, müşterilerin ve ziyaretçilerin sağlığına ve güvenliğine etki eden faktöreler iş güvenliği bilimi adı altında incelenir. Çalışma alanlarında sağlığı tehlikeye düşürebilecek şartlardan kaçınarak daha insani bir iş ortamı meydana getirmek amacıyla yapılan planlı çalışmalar iş güvenliği ve iş sağlığı uzmanları öncülüğünde gerçekleştirilir.

 Kanunî Dayanak: İşçileri iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaya yönelik önlemleri almak ve onları bu konuda bilgilendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Beşinci Bölüm’ü (m.77-89) İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ayrılmıştır. Bu bölümde; iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin ve işverenlerin yükümlülükleri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durumun tespiti halinde işyerinin kapatılması veya işin durdurulması, iş sağlığı ve güvenliğinin işyeri seviyesinde örgütlenmesi (iş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimi, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi), çalışma hayatında kadın ve çocuk işçilerin korunmasına yönelik hükümler düzenlenmektedir.