İSG Kurumsal Logo

ÇSGB'nin takım ruhuna bakışı

Mustafa Ağır

Takım ruhuyla çalışmaktan uzak ÇSGB , altyapı ek­sikliginin farkında olmayan ÇSGB, sektörün tüm bile­şenleri ile çalıştay yapılmasına bu güne kadar hiç sı­cak bakmayan hatta kaçan ÇSGB, son dakika gollerini ve sektörü bocalatmayı seven ÇSGB, sanki 6331 sayılı yasanın uygulanmasının dolayısıyla iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlemlerini almanın önünde zorlaştırıcı faktör gibi durmaktadır.

Şu yukarıda yazdıklarımızı açalım isterseniz; takım ruhuyla çalışmaktan bahsettik. Evet 633l'in hazırla­yıcıları, sahada uygulayıcıları, hizmet alıcıları gibi ta­raflar var. Yasanın saglıklı uygulanması için ortamda bulurıması gereken dinamikler var. Örnegin; işçi sayısı, iş yeri sayısı ve ülkedeki mevcut iş yeri hekimi sayısını bilmiyorsanız, oturdugunuz yerden işçi başına olma­sı gereken aylık dakika şudur dersiniz, sonra da onu 6 ayda bir veya senede bir degiştirir buna da çalışma der -siniz. Sektörün hizmet alanını da hizmet verenini de zor durumda bırakırsınız. Halbuki tarafları toplasa ÇSGB iş yeri hekimi sayısını da işçi sayısını da iş yeri sayısını da saglıklı ele alsa, bir kere kişi başı dakika bulsa muhte­mel senelik artışları da dikkate alarak ileriki senelerle ilgili genelgeler çıkarsa, sektör bileşenleri önlerini görse, fena mı olur.

Bunu yerelde küçük toplantılarla da yapabilir. Hayal gibi ama çalıştayla da yapabilir. Ne kazanır ne kaybe­deriz. Bir lokanta düşünün mutfak ayrı, temizlik ayrı, servis ayrıdır. Ama hepsi birbirine, eşit olmasa da hepsi önemlidir. Futbol takımı da öyledir. Liberosu ayrı, de­fansı ayrı, kalecisi ayrı önemlidir. ÇSGB şunu iyi bilme­li; ÇSB kadar hizmet alan firmalar da önemli, hizmet veren gerek bireysel çalışanlar gerekse sektörün en önemli yüzdesini elinde tutan OSGB'ler de önemlidir. Ve çıkan, çıkacak olan genelge, yönetmelik, mevzuatlarda fikirlerinin alınması çok önemlidir. Şunu çok iyi bilmeli­yiz hepimiz aynı gemideyiz. Sektörün bileşenleri deyin­ce şöyle bir hatırlayalım:

İş yeri hekimleri - İşyeri Hekimleri Dernegi, iş gü­venligi uzmanları - İş Güvenligi Uzmanları Dernegi, OS­GB'ler ve egitim kurumları - İSGHEDER, mesleki egitim kurumları - MYK, iş hijyeni laboratuvarları - İSGÜM, ilkyardım egitim merkezleri ve mobil aglık hizmetleri - Saglık Bakanlıgı temsilcisi, iş güvenligi malzeme üre­ticileri - sektör temsilcileri...

Yukarıda saydıgım bileşenlerin yanına bazı oda ve STK'ları da eklersek ve bir çalıştayda toplar ortak bir karar alırsak bunu uygulamakta çok gerçekçi olacaktır. Dolayısıyla başarı kendiliginden gelecektir. Bundan en çok nemalanacak kurum başta ÇSGB olacaktır. Böyle bir başarının politik olumlu sonuçları da cabası.

Gelelim son dakika gollerine. Kime karşı oynuyorsunuz, aynı takımdayız farkında degil misiniz? Bir gün önce başka açıklama yapıyorsunuz, bir gün sonra baş­ka. Üstelik bunu tam 2.5 yıl ertelediginiz zorunlulukların başladıgı gün yapıyorsunuz. 'O kadar yıl yattınız şimdi mi aklınız başınıza geldi' derler adama. Bunu alışkanlık haline getirmiş olan ÇSGB is Güvenligi Genel Müdürlügü bürokratlarını buradan eleştiriyorum. Yüz binlerce sek­tör çalışanını magdur etmeye hakkınız yok. is saglıgı ve güvenligi önemli ve hassas bir konudur. Lütfen gerekli hassasiyeti gösterelim.

Önümüzde örnek olarak saglıkta dönüşümün en önemli uygulayıcısı Saglık Bakanı Sayın Recep Akdag var. Saglıkta dönüşümün en sıkıntılı zamanlarında ba­kanlıga baglı sahada görev yapan gönüllü danışmanları vardı. Bunların sayısı binler düzeyinde idi. Bir konu gün­deme gelecekse onlara danışılır, fikirleri alınırdı. Sonuç Türkiye Cumhuriyeti devletinin en uzun soluklu saglık bakanı halen de bakanlıgı devam ediyor. Mevcut hükü­metin saglık konusunda aldıgı olumlu geri dönüşümleri de unutmamak gerekiyor.

Sag elimizde 6331 sayılı İş Saglıgı ve Güvenligi Yasa­sı var. Sol elimizde sektörün tüm bileşenleri var. Önü­müzde saglıkta dönüşüm örnegi var. Un var, yag var, şeker var üstelik önümüzde de helva nasıl yapılır tarifi var. Daha da helva yapmakta zorlanılıyorsa sorun sizce kimde? Altyapıyı senelerdir hazırlayamadılar. Sektö­rün en önemli bileşeni OSGB'lere gerekli ve saglıklı de­netimleri yapmayarak işini düzgün ve etik yapanla, ka­gıt üstünde yapanı aynı kefeye koyup ezdirdiler. Buna da serbest piyasa deyip kenara çekildiler. Yukarıda saydıgım bileşenler 633l'in uygulanması sırasındaki en önemli unsurlardır. Gerekli sag]ıklı denetimleri gerek sahada gerekse otomasyon sisteminde yapmayan, ya­pamayan ÇSGB bürokratları 6331 'in önündeki en büyük engeldir. Bu zihniyetten derhal vazgeçilmelidir. Sektör bileşenleri ile barışılıp ortak bir çalıştay düzenlenmeli­dir.

Not: Dergimizin 2'inci sayısında ele aldıgım mobil saglık araçları ile ilgili yazımı hatırlarsanız yaklaşan tehlikenin boyutlarından söz etmiştim. Şimdi de teşek­kür etmenin zamanı çünkü Saglık Bakanlıgı bir şeyleri düzeltmek için ilk adımı attı ve mobil saglık araçlarının çalışması ve ruhsatlandırması ile ilgili genelgeyi Gezici İSG Hizmetleri adı altında yürürlüge koydu.